• Omzetprognoses bij franchise

Omzetprognoses bij franchise

Is de Europese Erecode inzake Franchising afdwingbaar?

Een potentiele franchisenemer van Albert Heijn ontvangt tijdens de contractsonderhandelingen een omzetprognose van Albert Heijn. Die prognose is echter hoger dan een aantal eerdere prognoses. Die eerder prognoses worden echter niet verstrekt. En u voelt hem al aankomen: de omzet valt tegen.

De franchisenemer beroept zich op dwaling en stelt: de eerdere omzetprognoses hadden ook verstrekt moeten worden. Daarbij beroept de franchisenemer zich op de Europese Erecode inzake Franchising. Albert Heijn had eerder aangegeven zich aan deze Erecode te zullen houden.

Het Hof wijst het beroep op dwaling af en de Hoge Raad kan zich daarin vinden. Door de Hoge Raad wordt  verwezen naar twee eerder arresten waarin geoordeeld werd over het verstrekken van  omzetprognoses in de precontractuele fase en de aansprakelijkheid voor fouten in deze prognoses. Wij berichtten daar al eerder over.

Deze uitspraak is van belang omdat de Hoge Raad bepaalt dat de in de Europese  Erecode opgenomen bepalingen niet zonder meer gezien kunnen worden als  in Nederland levende rechtsoverwegingen, waarop partijen altijd een beroep kunnen doen. De Hoge Raad overweegt dan ook dat er geen verplichting bestond om alle prognoses aan de franchisenemer te verstrekken.

Van de Europese Erecode inzake Franchising werd veel verwacht maar deze uitspraak van de Hoge Raad zal die verwachtingen temperen. Het onderstreept ook nogmaals de noodzaak van nieuwe wetgeving op het gebied van franchising.