• Franchise, prognoses en aansprakelijkheid: wat zijn de criteria?

Franchise, prognoses en aansprakelijkheid: wat zijn de criteria?

U bent franchisenemer en heeft met uw franchisegever een overeenkomst gesloten voor het exploiteren van uw zaak. Vóór het aangaan van deze relatie heeft u van de franchisegever een rapport ontvangen met omzetprognoses. Achteraf blijken de prognoses onjuist te zijn. Kunt u de franchisegever hiervoor aansprakelijk stellen?


Bij franchise is het gebruikelijk dat partijen eerst bepaalde informatie uitwisselen voordat zij een overeenkomst sluiten. U kunt hierbij denken aan het delen van analyses over de te verwachten omzet en de te verwachten winst, vaak opgenomen in een rapport.

Stel nu dat de franchisegever aan de franchisenemer een rapport verschaft met onjuiste omzetprognoses en de franchisenemer lijdt hierdoor schade: kan de franchisegever aansprakelijk worden gesteld? En wat zijn de criteria?

Uit de rechtspraak volgt dat een franchisegever in dit kader onrechtmatig handelt als hij de franchisenemer welbewust in een verkeerde veronderstelling brengt en hij vervolgens niets doet om de franchisenemer uit deze veronderstelling te halen. Voor dergelijk handelen kan de franchisegever aansprakelijk worden gesteld.

Dit geldt ook wanneer de franchisegever aan de franchisenemer een rapport verschaft met onjuiste prognoses. Daarbij is van belang - voor wat betreft de criteria waaraan moet worden getoetst - wie het rapport heeft opgesteld.

Recent formuleerde de Hoge Raad het volgende onderscheid:

Stelt een derde in opdracht van de franchisegever een rapport op over omzetprognoses en verschaft de franchisegever dit rapport aan de franchisenemer, dan handelt de franchise-gever onrechtmatig als hij weet dat dit rapport ernstige fouten bevat en hij deze fouten verder onvermeld laat. Doorgaans mag de franchisegever vertrouwen op de juistheid van het (externe) rapport. Vandaar dat pas sprake is van onrechtmatig handelen als de franchisegever wist van de onjuistheid.

Stelt de franchisegever zelf een rapport op over omzetprognoses en verschaft hij dit rapport aan de franchisenemer, dan handelt de franchisegever onrechtmatig als zijn (eigen) onzorgvuldigheid heeft geleid tot fouten in het rapport. In dat geval kan sprake zijn van onrechtmatig handelen zonder dat de franchisegever überhaupt weet dat het rapport fouten bevat. Dit betekent een ruimere toets voor onrechtmatigheid!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over franchise en aansprakelijkheid? Neemt u gerust contact met ons op.