• Bescherming ondernemers op digitale platforms

Bescherming ondernemers op digitale platforms

In de huidige digitale wereld zijn ondernemers steeds meer afhankelijk van digitale platforms om hun onderneming te promoten en uit te voeren. Een horecaonderneming kan tegenwoordig bijna niet meer zonder Tripadvisor, maar ook veel andere bedrijven zijn bijvoorbeeld voor hun marketing  steeds meer afhankelijk van platforms zoals Linkedin of Facebook. Daarnaast zijn er ook steeds meer (web)winkels die voor de verkoop van hun producten gebruik maken van grotere online platforms, zoals Marktplaats of Bol.com.

Door de populariteit van dergelijke digitale platforms ontstaat er ook een grote machtspositie voor deze platforms: veel bedrijven zijn voor een groot gedeelte van hun activiteiten steeds meer afhankelijk van de platforms en alternatieven zijn niet altijd beschikbaar. Dit kan ertoe leiden dat een ondernemer in een zwakke positie tegenover deze platforms komt te staan en hierdoor uiteindelijk problemen ondervindt, bijvoorbeeld omdat zonder reden ineens de toegang tot een dergelijk platform wordt geweigerd of omdat een bedrijf erg laag in de zoekresultaten te vinden is.

De Europese Commissie is van oordeel dat de sterke machtspositie van deze zogenaamde e-commerce platforms oneerlijke handelspraktijken in de hand werkt. Om die reden heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de Platform-to-Business (P2B) Verordening. Op 14 juni 2019 hebben de Europese lidstaten ingestemd met dit voorstel en dat betekent dat over ongeveer een jaar alle ‘aanbieders van online-tussenhandelsdiensten’ (zoals de online platforms in de verordening worden omschreven) die in de Europese Unie zijn gevestigd óf die hun diensten aanbieden aan consumenten in de Europese Unie aan de nieuwe regelgeving moeten voldoen. 

In de nieuwe Verordening zijn een aantal punten geregeld waarvoor tot op heden nog geen duidelijke regelgeving geldt. Zo moeten digitale platforms transparant zijn over de volgorde van zoekresultaten en over een besluit om een ondernemer de toegang tot het platform te ontzeggen. Platforms mogen niet langer zonder gegronde reden een account van een ondernemer opschorten of beëindigen. Daarnaast gelden er strengere regels over het gebruik en het wijzigen van algemene voorwaarden door het platform.  Ook worden in de Verordening regels vastgelegd over geschillenbeslechting bij een conflict met een platform. Platforms worden verplicht om een externe bemiddelaar aan te wijzen die ingeschakeld kan worden voor bemiddeling (al worden kleine platforms van die verplichting uitgezonderd). 

Kortom, de nieuwe Verordening moet meer transparantie en bescherming bieden aan ondernemers die gebruik maken van online platforms voor het aanbieden van hun diensten. Gezien de alsmaar groeiende invloed van deze platforms en het huidige gebrek aan beschermingsmaatregelen voor ondernemers lijkt dit een goede zaak. In ieder geval is het goed om ervan bewust te zijn dat u als ondernemer ook rechten heeft bij het gebruiken van deze online diensten.