Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Krijgt de verhuurder van de partybike een schadevergoeding?

Hoe hard is deze standaard zin in overeenkomsten?

Adelmeijer Hoyng Advocaten heeft Marc van Sintmaartensdijk benoemd tot partner.

Is een bestuurder nu sneller aansprakelijk in het kader van een schending van de administratieplicht?

Is de verkoper altijd aansprakelijk als het verkochte gebreken vertoont?

Hof van Justitie EU in de King-zaak heeft geoordeeld dat onder omstandigheden vakantieaanspraken niet mogen vervallen noch verjaren.

MET ggz en Parnassia Groep continueren de zorg aan cliënten van het failliete Virenze

Voor 2018 hebben acht op de tien Nederlanders een of meerdere goede voornemens. Gezond eten, meer sporten en stoppen met roken zijn daarbij populair. Met name het laatstgenoemde goede voornemen is geregeld onderwerp van discussie in het arbeidsrecht.

Mocht de gemeente Amsterdam haar betalingen opschorten vanwege een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling?

Een column van mr. Robert Smulders

Welke voorwaarden gelden wanneer u als werkgever het internetgebruik van uw personeel wil controleren? Wat is toegestaan en hoe ver mag u gaan?  

Kan een gehuurde woning worden ontruimd terwijl de huurder zijn huur netjes betaalt?

Abonneren op onze Nieuwsupdate