• Ontwikkeling in de zorgverzekering

Ontwikkeling in de zorgverzekering

Stappen we af van de Evidence-Based Practice?

Iedere inwoner van Nederland is verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren. Het basispakket is verplicht en de keuze voor een aanvullend pakket is vrij. Bij het basispakket mag een verzekeraar niet selecteren op leeftijd of gezondheid. Het basispakket is een van overheidswege gereguleerde schadeverzekering. De overheid bepaalt wat er in het basispakket moet zitten. Het Zorginstituut Nederland is een overheidsorgaan en neemt die taak waar.

Niet elke behandeling door een erkende zorgverlener valt in het basispakket. Verzekerd zijn behandelingen, die op zo'n wijze worden uitgevoerd, dat de uitvoering is gebaseerd op de beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid van de behandeling. We noemen dat evidence-based practice (EBP).

Anders gezegd: de behandeling moet zijn nut bewezen hebben.

In de loop der jaren is in de rechtspraak een tendens te bespeuren, dat de rechter niet het EBP als heilig uitgangspunt neemt maar daar tegenover stelt, dat een behandeling wel onder de dekking van het basispakket valt, indien niet bewezen is dat de behandeling niet effectief is. Dus de EBP omgedraaid.

Deze week komt er voor dat standpunt steun uit de hoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), die afstand lijkt te nemen van het EBP en eerder de context-based practice versterkt wil zien. Volgens de RVS is het zoeken naar absoluut bewijs een illusie en moet meer gekeken worden naar de omstandigheden van de patiënt, zoals diens reactie op een niet EBP-behandeling.

Indien een patiënt bijvoorbeeld heil vindt van een niet EBP-behandeling, moet die dan niet vergoed worden omdat er geen "EBP-keurmerk" op staat?

De behandeling moet uiteraard uitgevoerd worden door een gekwalificeerd zorgverlener. Deze zienswijze van de RVS opent dus niet de poorten voor alternatieve behandelaars.

Ik ben benieuwd hoe de verzekeraars dit advies gaan oppakken. Een ding is duidelijk: verzekeraars zullen betogen dat het opvolgen van het advies een premieverhoging zal opleveren.