• Onduidelijk taalgebruik in een studiekostenbeding

Onduidelijk taalgebruik in een studiekostenbeding

Hoe het gebruik van het woord "amortisatie" leidt tot het niet hoeven terugbetalen van de studiekosten

Een studiekostenbeding is een in het kader van een arbeidsovereenkomst gemaakte afspraak waarin het door de werknemer terugbetalen van studiekosten wordt geregeld in het geval zijn arbeidsovereenkomst eindigt.

Richtinggevend voor het beoordelen  van de geldigheid van een studiekostenbeding is een uitspraak van de Hoge Raad uit 1983 die bekend staat onder de naam Muller/Van Opzeeland. Uit deze uitspraak volgt dat voor een rechtsgeldig studiekostenbeding noodzakelijk is dat de terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking. Anders gezegd: met elk gewerkt jaar vermindert het terug te betalen bedrag.

Recentelijk moest de kantonrechter Utrecht oordelen over de volgende bepaling die in een arbeidsovereenkomst was opgenomen:

"Werknemer gaat akkoord met de voorwaarden dat werkgever de kosten van de traineeship van € 18.000,  betaalt waarbij de werknemer een amortisatie heeft over drie jaar."

U begrijpt het al, er was gedoe ontstaan over de uitleg van de woorden "een amortisatie over drie jaar". Werknemer was van mening dat hem niet duidelijk was wat de studiekosten zouden omvatten en dat hij daarom niet gehouden was tot terugbetaling daarvan.

De kantonrechter overweegt dat het woord "amortisatie" meerdere betekenissen heeft, maar dit woord betekent echter niet de volledige terugbetaling van alle studiekosten en deze betekenis kan er naar het oordeel van de kantonrechter ook niet in gelezen worden. De kantonrechter is het met de werknemer eens dat hier sprake is van een onduidelijke bepaling in een overeenkomst en dat dit in het nadeel van de werkgever moet worden uitgelegd om reden dat het de werkgever is geweest die de voorwaarde heeft opgelegd.

Kortom, de kantonrechter leest in de bepaling geen terugbetalingsverplichting die voldoet aan bovenvermelde Hoge Raad-norm en dus kan de werknemer niet gehouden worden tot betaling van studiekosten aan zijn inmiddels ex-werkgever. Het verkeerd formuleren van het studiekostenbeding is de werkgever hier dus duur komen te staan. 

Heeft u vragen over een studiekostenbeding, neem dan contact met ons op.