• De bierfiets: het vervolg

De bierfiets: het vervolg

Krijgt de verhuurder van de partybike een schadevergoeding?

Eerder schreef ik al over de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant, waarin het ging om een bierfiets die werd gegrepen door een trein. Nu heeft de rechtbank de hoogte van de schadevergoeding bepaald.

In de vorige uitspraak kwam onder meer aan de orde dat de huurder van de bierfiets de schade aan de verhuurder (Partybike) moet vergoeden. Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de hoogte van de schadevergoeding. Volgens Partybike bedraagt haar schade ruim € 16.000,-. Hoofdzakelijk gaat het om de waarde van de bierfiets en de (tijdelijke) huur van een andere bierfiets. De rechtbank had Partybike opdracht gegeven om te bewijzen dat zij daadwerkelijk schade had geleden.

Volgens Partybike was de bierfiets in 2010 gebouwd en was die € 12.632,40 waard. Om de waarde te kunnen bepalen, moest Partybike eerst aantonen dat de bierfiets in 2010 was gebouwd. Maar dat kon zij niet. De rechter heeft de waarde van de bierfiets daarom geschat en kwam uit op een bedrag van € 4.500,-.

Partybike moest naar eigen zegge een andere bierfiets huren om haar verhuuractiviteiten volledig voort te kunnen zetten. Maar Partybike beschikte over nog 3 andere bierfietsen. Partybike heeft niet aangetoond dat zij op een bepaald moment 4 (of meer) bierfietsen tegelijk verhuurde aan klanten. Daarom kon niet worden vastgesteld dat Partybike de extra bierfiets nodig had en dus kosten moest maken door het huren van een andere bierfiets. Daar krijgt ze dan ook geen schadevergoeding voor.

De les uit deze zaak is dat u als benadeelde partij moet aantonen dat u schade heeft geleden en hoe groot die schade is. Kunt u dat niet, dan heeft u in beginsel geen recht op schadevergoeding, hoe onrechtmatig het gedrag van de wederpartij ook is.